Nyomtatás
PDF

TÁMOP 3.1.5./09./A/2.

uszt logomm logo

www.nfu.hu

„Pedagógusképzés Szentbalázson”

Megkötésre került a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0585 azonosítószámú, Pedagógusképzés Szentbalázson című projekt támogatási szerződése a Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága között. Utóbbi a 2010. november 27-én hatályba lépett 259/2010. (XI. 16.) Kormányrendelet szerint Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését, közreműködő szervezeti feladatait pedig 2011. 01. 01. óta az ESZA Nonprofit KFT vette át. A projekt célja az új tanítási és tanulási módszerekhez, a megváltozott pedagógus szerepekhez, informatikai fejlesztésekhez való gyors és hatékony alkalmazkodáshoz biztosítsa a pedagógusok módszertani és szakmai fejlesztését.

A projekt keretében 1 fő pedagógus vesz részt a felsőoktatás rendszerében tanári mesterképzésen és részismereti képzésen.

Kedvezményezett neve, címe: Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 7472 Szentbalázs, Fő u. 33.

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Levélcím: 1385 Budapest, Pf. 818.
Telefon: (061) 298-0500
www.esza.hu

A projekt műszaki adatai:

Kedvezményezett: Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 7472 Szentbalázs, Fő u. 33.
A projekt címe: "Pedagógusképzés Szentbalázson"
Azonosítószám: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0585
A projekt időtartama: 2010.08.01 - 2012.07.31.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  5.000.000Ft.


A projekt összköltsége 5 000 000 Ft, a támogatás mértéke a projekt összköltségének 100 %-a.

Iskolánk tantestületének célja oktatásunk, nevelésünk hatékonyságának eredményességének javítása, alkalmazkodás a változó világ új kihívásaihoz. Gyorsan változó világunkban az új körülményekhez való alkalmazkodáshoz a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség. Ezért is örültünk a TÁMOP-3.1.5-09/A /2-es pályázati kiírásnak. Földrajz szakos ellátottságunk nem volt biztosított, a feladatot óraadó látta el. A pályázat teremtette meg a lehetőséget iskolánk egy pedagógusának a földrajz szak elvégzésére és egyben új tanítási - tanulási módszerek, ismeretek megszerzésére. Megtaláltuk azt a kollégát, aki megfelel a feltételeknek és kellően motivált volt új szak elvégzésére, vállalkozott a kihívásra.pedagoguskepzes2010-2012

2010 januárjában benyújtottuk TÁMOP pályázatunkat. A sikeres pályázati eredményt követően kollégánk 2010 augusztusában az előírásnak megfelelően jelentkezett Szombathelyre a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetem Központ Természettudományi Kara által indított részismeretek megszerzésére irányuló képzésre földrajzból. 2010 szeptemberében megkezdte ez irányú tanulmányait. 2011 februárjában jelentkezést nyújtott be a NYME Természettudományi Kar tanár (T/D)- földrajztanár mesterképzési szakára. 2011 júniusában megszerezte a részismeretek megszerzésére irányuló képzésben az 50 kreditpontot, mely alapján megjelenhetett 2011. június 30-án a felvételi eljárás részeként lebonyolított motivációs beszélgetésen. A 2011. július 25-én kelt felvételi döntés alapján 2011 szeptemberében megkezdhette tanulmányait a NYME Természettudományi Karán - földrajztanár mesterképzés levelező tagozaton.

A két év során sikeresen fejlesztette szaktudományi tudását, megújította, korszerűsítette pedagógiai ismereteit, új módszereket sajátított el. Jártasságot szerzett az IKT eszközök használatában. Szakterületi és összefüggő gyakorlaton hasznosítható tapasztalatokat gyűjtött. Portfoliójában, melyet 2012.június 18.-án sikeresen megvédett, bemutatta tanári kompetenciájának fejlődését. A sikeres államvizsgát követően 2012. július 9-én átvehette földrajz mestertanári diplomáját a Nyugat-magyarországi Egyetem –Savaria Egyetemi Központjában Szombathelyen.

                                                                                                                         Keresztes Mária

                                                                                                                               igazgató