Nyomtatás
PDF

Tanárok

Iskolavezetés:
 
Hirschné Póda Anikó igazgató
Papp Lajosné igazgatóhelyettes, felsős munkaközösség-vezető
Szijártó Zsuzsanna alsós munkaközösség-vezető
 
Szülői szervezet vezetője: Törzsök Mónika
A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Horváthné Topp Ágota
Intézményi Tanács elnöke: Papp Lajosné
Intézményi Tanács intézményi delegáltjai: Szijártó Zsuzsanna, Sipos József
Tehetségkoordinátor: Papp Lajosné
Pályaválasztásért felelős tanár: Papp Lajosné
A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: Pásti Tímea
Iskolatitkár, tankönyvfelelős: Pásti Tímea
 
Osztályfőnökök
 
1. osztály: Nagy Renáta
2. osztály: Szijártó Zsuzsanna
3. osztály: Horváthné Topp Ágota
4. osztály: Obbás Gyuláné
5. osztály:  Hirschné Póda Anikó
6. osztály: Papp Lajosné
7. osztály: Hosszu Bálint
8. osztály: Lotzné Nemesházi Zsuzsanna
 
 
 

Az intézmény pedagógusai és az általuk tanított tantárgyak:

Alsó tagozat:

1. osztály

 Nagy Renáta:                        magyar nyelv és irodalom, testnevelés, ének-zene, technika és tervezés, etika, vizuális kultúra, 

Hirschné Póda Anikó:            matematika

Bakterné Magyar Margit:      hit-és erkölcstan

 

2. osztály

 Szijártó Zsuzsanna:               magyar nyelv, irodalom, matematika, testnevelés, ének-zene, vizuális kultúra, etika

                                                technika és tervezés, 

Bakterné Magyar Margit:       hit-és erkölcstan

 

3. osztály

 Horváthné Topp Ágota:           magyar nyelv, irodalom, matematika, testnevelés, ének-zene, vizuális kultúra, etika

                                                 technika és tervezés, környezetismere, digitális kultúra

Bakterné Magyar Margit:         hit-és erkölcstan

 

4. osztály

Obbás Gyuláné:                      magyar nyelv, irodalom, testnevelés, ének-zene, vizuális kultúra, etika

                                                  technika és tervezés,  környezetismeret

Hirschné Póda Anikó:              matematika

Bakterné Magyar Margit:         hit-és erkölcstan

Papp Lajosné:                          német nyelv

Sipos József:                           digitális kultúra

 

Felső tagozat:

Balátiné Soth Katali:                    vizuális kultúra

Bakterné Magyar Margit:             hit-és erkölcstan

Christ Ildikó:                                 biológia

Haracsi Patrik:                              történelem, testnevelés

Hirschné Póda Anikó:                  etika, technika és tervezés

H. Kovácsné Lelovics Eszter:      ének-zene

Hosszu Bálint:                              magyar nyelv, irodalom, hon-és népismeret, dráma és színház

Lotzné Nemesházi Zsuzsanna:   földrajz, természettudomány, kémia, etika

Papp Lajosné:                             német nyelv

Sipos József:                               matematika, fizika, digitális kultúra, 

 Varga Laura:                               történelem, állampolgári ismeretek

Könyvtári foglalkozás:                      Horváthné Topp Ágota

 

Utazó gyógypedagógusok:

BTMN-es tanulók fejlesztése:           Erdős Zsófia

SNI/TAP fejlesztése.                         Kovácsné Mokker Anett

SNI:                                                   Kovácsné Mokker Anett, Nemes Alexandra

Gyógytestnevelés:                            Perlnger Lívia

Logopédiai terápia:                           Erdős Zsófia

 

Óraadók:

biológia:                                            Christ Ildikó

vizuális kultúra:                                 Balátiné Soth Katalin                       

 

 
Napközis csoportok:
 
1. csoport           1. és 2. osztály                  Nagy Renáta és Obbás Gyuláné
 
2. csoport           3. és 4. osztály                  H. Kovácsné Lelovics Eszter       
 
3. csoport           5. és 6. osztály                 Varga Laura
 
4. csoport           7. és 8. osztály                 Lotzné Nemesházi Zsuzsanna