Nyomtatás
PDF

Szülőföldünk alapítvány

Szülőföldünk Alapítvány: Mikortól és milyen célból alakult? Milyen eredményeket ért el?

A „Szülőföldünk” Alapítványt 1998-as év tavaszán hoztuk létre a Szentbalázsi Általános Iskolában. Létrehozói az iskolába járó gyerekek szülei, pedagógusok, az iskolát fenntartó önkormányzatok vezetői voltak.

Az alapítványunk létrehozásának elsődleges célja volt, olyan gyerekprogramok, kirándulások, táborozások támogatása, amelyek elősegítik hazánk természeti szépségeinek, történelmi emlékhelyeinknek, építészeti és művészeti alkotásainak, népművészetének és hagyományainak megismerését.

Alapító okiratunkat időközben módosítottuk, céljainkat, közhasznú tevékenységünk körét bővítettük. Így az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, kulturális, sporttevékenységen túl többek között az egészség megőrzése, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, természet- és környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése is tevékenységi körünkbe tartozik.

Pályázatokkal, támogatások megszerzésével igyekszünk alapvető céljaink megvalósítását biztosítani.

A kirándulásokat, táborozásokat nemcsak támogatjuk, hanem tevékeny résztvevői vagyunk a szervezésnek és lebonyolításnak egyaránt.

Eddigi munkánk eredményeként egy évben egyszer minden gyerek részt tudott venni egy kiránduláson vagy táborozáson szülei anyagi helyzetétől függetlenül.

Sikeres pályázataink eredményeként számítógéppel, digitális fényképezőgéppel, laptoppal, projektorral gazdagodtunk, melyeket a gyerekek szabadidős programjain, kirándulásokon, órákon használunk.

A környezeti nevelés fontosságát szem előtt tartva a Föld napján szelektív napot szerveztünk, mely a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozásán túl az önkormányzatok által beszerzett gyűjtőedények gyakorlati használatának elsajátítását tűzte ki célul. Ennek folytatásaként papírgyűjtést kezdeményeztünk és bonyolítottunk le.