Nyomtatás
PDF

8. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. földrajz irodalom matematika biológia matematika
2. német nyelv kémia német nyelv fizika magyar nyelv
3. testnevelés matematika ének-zene matematika történelem
4. fizika történelem testnevelés német nyelv kémia
5. etika/hit- és erkölcstan  testnevelés magyar nyelv irodalom testnevelés
6. állampolgári ismeretek rajz digitális kultúra testnevelés osztályfőnöki
7.