Nyomtatás
PDF

6. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. német nyelv történelem testnevelés irodalom történelem
2. matematika matematika magyar nyelv testnevelés matematika
3. etika/hit-és erkölcstan rajz irodalom német nyelv testnevelés
4. irodalom testnevelés dráma- és színház természettudomány magyar nyelv
5. testnevelés természettudomány ének-zene matematika német nyelv
6. technika digitális kultúra   osztályfőnöki  
7.