Nyomtatás
PDF

5. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. matematika matematika német nyelv történelem német nyelv
2. magyar nyelv történelem matematika magyar nyelv testnevelés
3. német nyelv irodalom testnevelés természettudomány irodalom
4. etika/hit-és erkölcstan rajz digitális kultúra testnevelés matematika
5. hon-és népismeret ének-zene természettudomány ének-zene technika
6. testnevelés testnevelés   osztályfőnöki  
7.