Nyomtatás
PDF

4. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. testnevelés irodalom irodalom német nyelv testnevelés
2. irodalom matematika magyar nyelv matematika maqyar nyelv
3. matematika testnevelés környezetismeret irodalom matematika
4. német nyelv etika/hit-és erkölcstan matematika testnevelés ének-zene
5. digitális kultúra ének-zene testnevelés rajz technika
6.          
7.