Nyomtatás
PDF

A projekt bemutatása

„Egyenlő esélyt minden diáknak”    TÁMOP- 3.3.8.-B12 (2013.09.01. – 2015.08.31.)

A közoktatási rendszer számos olyan – különösen a leszakadó rétegeket, köztük a romákat sújtó − problémával küzd, amelyek csak hosszú távú fejlesztéssel orvosolhatók. A hatékony fellépést – a méltányosság alapelvének tiszteletben tartásán kívül – az a tény is sürgeti, hogy a romák az iskoláskorú népesség, és ezáltal a jövő munkavállalóinak jelentős és egyre növekedő csoportját képviselik. A magyar oktatási rendszer az OECD országok közül egyike az esélyegyenlőséget legkevésbé biztosító rendszereknek, a gyerekek iskolai eredményességét nagymértékben a szülők iskolai végzettsége, foglalkozása határozza meg. Az oktatási rendszer alapvető problémája, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egy része a helyben elérhető oktatási szolgáltatásokat sem kapja meg.

A hátrányos helyzetű kistérségek több, egymást erősítő társadalmi-gazdasági problémával küzdenek, melyet a területi elszigeteltség, a periferikus elhelyezkedés gyakran tovább súlyosbít. Közös, az országos átlagtól eltérő jellemzőik különösen:

  • a népességszám csökkenése, ugyanakkor a 14 évnél fiatalabb népesség országos átlagot meghaladó aránya,
  • a közoktatási (óvodai és iskolai) közszolgáltatások országos átlagtól jelentősen elmaradó színvonala

A   pályázat  célcsoportja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű közoktatási intézménybe járó gyerekek, tanulók, köztük roma származású gyermekek, tanulók,továbbá az őket nevelő oktató pedagógusok támogatása.