Nyomtatás
PDF

Tanárok

Iskolavezetés:
 
Hirschné Póda Anikó intézményvezető
Papp Lajosné intézményvezető-helyettes, felsős munkaközösség-vezető
Balátiné Soth Katalin alsós munkaközösség-vezető
 
Szülői szervezet vezetője: Nagyné Gutheil Éva
A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Horváthné Topp Ágota
Intézményi Tanács elnöke: Balátiné Soth Katalin
Intézményi Tanács intézményi delegáltjai: Balátiné Soth Katalin, Papp Lajosné, Szijártó Zsuzsanna, Sipos József
Tehetségkoordinátor: Kulcsárné Kocsis Éva
Pályaválasztásért felelős tanár: Papp Lajosné
A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: Forróné Balogh Melinda
Iskolatitkár, tankönyvfelelős: Forróné Balogh Melinda
 
Osztályfőnökök
 
1. osztály:  Horváthné Topp Ágota
2. osztály: Kocsis Zsuzsanna
3. osztály: Szijártó Zsuzsanna
4. osztály: Balátiné Soth Katalin
5. osztály:  Mázsár Anett
6. osztály: Hirschné Póda Anikó
7. osztály: Papp Lajosné
8. osztály: Hosszu Bálint
 
Az intézmény pedagógusai és az általuk tanított tantárgyak:
 
Alsó tagozat:
 
1. osztály
Horváthné Topp Ágota: magyar nyelv és irodalom, matematika, etika, testnevelés, ének-zene, vizuális kultúra, technika
Váron István: hit-és erkölcstan
 
2. osztály
Kocsis Zsuzsanna: magyar nyelv, irodalom, környezetismeret, etika, ének-zene, technika, vizuális kultúra
Hirschné Póda Anikó: matematika
Zsalakovics Manasszé: testnevelés
Váron István: hit-és erkölcstan
 
3. osztály:
Szijártó Zsuzsanna: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, etika, ének-zene, 
Kocsis Zsuzsanna: technika
Horváthné Topp Ágota: vizuális kultúra
Farkas Edina: testnevelés
Váron István: hit-és erkölcstan
 
4. osztály
Balátiné Soth Katalin: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, etika, testnevelés, vizuális kultúra, ének-zene
Kocsis Zsuzsanna: technika
Sipos József: informatika
Rengel Szilvia: német nyelv
Váron István: hit-és erkölcstan
 
Felső tagozat:
 
 
Hirschné Póda Anikó: etika
Hosszu Bálint: magyar nyelv, irodalom, hon-és népismeret,
Kocsis Zsuzsanna: technika, könyvtári foglalkozás
Kulcsárné Kocsis Éva. történelem, ének-zene
Mázsár Anett: biológia, földrajz, természetismeret, kémia, technika
Papp Lajosné: magyar nyelv,  német nyelv
Richter Péter: testnevelés
Sápi Zoltánné. vizuális kultúra
Sipos József: matematika, fizika, informatika
Váron István: hit-és erkölcstan
 
BTMN-es tanulók fejlesztése: Szijártó Zsuzsanna
SNI-s tanulók fejlesztése: Szijártó Zsuzsanna
Könyvtári foglalkozás: Kocsis Zsuzsanna
 
Utazó gyógypedagógusok:
 
SNI/TAP fejlesztése: Kovácsné Mokker Anett
Gyógytestnevelés: Horváth Kornél
Logopédiai terápia: Szijártó Zsuzsanna
 
Óraadók:
 
rajz: Sápi Zoltánné
kerámiaszakkör: Hodosi Ibolya
 
Napközis csoportok 
 
1. csoport           1. és 4. osztály                     Rengel Szilvia
 
2. csoport           2. osztály                             hétfő: Kocsis Zsuzsanna,
                                                                       kedd: Horváthné Topp Ágota,
                                                                       szerda: Kocsis Zsuzsanna,
                                                                       csütörtök: Balátiné Soth Katalin,
                                                                       péntek: Hirschné Póda Anikó
 
3. csoport           3. osztály                             Farkas Edina
 
4. csoport           5. és 6. osztály                    Zsalakovics Manasszé
 
5. csoport           7. és 8. osztály                    hétfő: Hirschné Póda Anikó
                                                                       kedd: Mázsár Anett
                                                                       szerda: Mázsár Anett
                                                                       csütörtök: Mázsár Anett
                                                                       péntek: Richter Péter