Nyomtatás
PDF

8. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. német nyelv német nyelv matematika biológia  matematika
2. testnevelés magyar nyelv irodalom magyar nyelv német nyelv
3. irodalom kémia ének-zene földrajz történelem
4. matematika testnevelés testnevelés matematika  kémia
5. rajz irodalom fizika osztályfőnöki informatika
6. etika/ hit-és erkölcstan történelem földrajz testnevelés  testnevelés
7.  technika