Nyomtatás
PDF

7. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. rajz biológia testnevelés matematika német nyelv
2. német nyelv történelem matematika biológia  testnevelés
3. fizika irodalom német nyelv testnevelés matematika
4. magyar nyelv  etika/hit-és erkölcstan ének-zene irodalom  magyar nyelv
5. matematika  testnevelés kémia technika földrajz 
6. történelem osztályfőnöki  fizika technika informatika
7. testnevelés