Nyomtatás
PDF

6. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. német nyelv irodalom természetismeret irodalom  testnevelés
2. matematika magyar nyelv német nyelv természetismeret testnevelés
3. magyar nyelv matematika etika/hit-és erkölcstan matematika  német nyelv
4. testnevelés történelem technika magyar nyelv matematika 
5. rajz testnevelés technika történelem ének-zene 
6. informatika   testnevelés    osztályfőnöki
7.