Nyomtatás
PDF

5. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. irodalom történelem német nyelv testnevelés testnevelés
2.  testnevelés  technika természettudomány  történelem természettudomány
3. rajz  magyar nyelv   matematika  matematika ének-zene
4. néemt nyelv etika/hit- és erkölcstan irodalom ének-zene magyar nyelv
5. matematika matematika hon- és népismeret digitális kultúra  német nyelv
6. alprogrami foglalkozás DA  testnevelés  testnevelés  alprogrami foglalkozás LA osztályfőnöki 
7.